infazhuk1

100 TL nin Altındaki Para Cezaları 1 gün Hapse Çevrilemez

ÖZET: Suç Tarihi 01.06.2005 tarihinden önce olan suçlarda 100 TL nin Altındaki Para Cezaları 1 gün Hapse Çevrilemez. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 29.06.2006 Tarih...
infazhuk4

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi İle İlgili Ceza Genel Kurul Kararı

ÖZET : Ceza Genel Kurulunun 17.04.2007 tarih, 2007/10-71 Esas ve 2007/98 Sayılı Kararı: -Yerel Mahkeme şartları oluşmasına rağmen TCK’nın 58/6,7 md.leri gereği Mükerrirlere Özgü...
infazhuk15

İlamların İncelenmesi ve İnfazında Dikkat Edilecek Hususlar

1-Kesinleşme şerhi doğru mu ? Kesinleşme tarihi ve ne suretle kesinleştiği yazılmış mı? İmza ve mühür eksikliği var mı? Kesinleşme şerhine ilamın hangi hükümlü...
infazhuk13

Cezada Mahsup

ÖZET : Mahsup hükümlünün tutukta ve nezarette kaldığı sürenin almış olduğu cezasından düşülmesidir. Eski 765 Sayılı TCK’nın 40. md. sinde, yeni 5237 Sayılı TCK’nın...
infazhuk12

Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejiminde Yetkili Mahkeme

ÖZET : 5275 SAYILI YASA’NIN 108. MADDESİNDEKİ MÜKERRÎRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASINA İLİŞKİN VERİLMİŞ KARARLARDAKİ DENETİM SÜRESİNİ BELİRLEME...
infazhuk11

Çocuklar Hakkında Verilen Tedbir Kararının Yerine Getirilmemesi Hali

ÖZET:Çocuklar hakkında kısa süreli hapis cezasının tedbire çevrilmesinden sonra, tedbire uyulmaması halinde yeniden hapis cezasına çevrilemez. Çocuklar hakkında verilen 1 yıl ve daha az...
infazhuk10

Müddetnameye İtiraz

ÖZET: Müddetnameye itiraz başvurularına bakma görevi İnfaz Hakimliklerinin görevi değildir. Müddetnameye (Süre Belgesine) itiraz İnfaz Hakimliğine yapılamaz. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanuna göre İnfaz...
infazhuk8

İnfazda Denetim Süresi

I- GENEL İLKELER: Denetimli Serbestlik, Türk Hukukumuza yeni girmiş bir kurumdur. Ceza infaz sisteminde uygulamakta olan “denetimli serbestlik” ile bazı suçlar bakımından suç işleyenlere...
infazhuk11

Cezaların Toplanması ( cezaların içtiması )

ÖZET: ESKİ 765 SAYILI TCK.’DA CEZALARIN TOPLANMASININ OLDUĞU, ANCAK YENİ 5237 SAYILI TCK’DA CEZALARIN TOPLANMASININ DÜZENLENMEDİĞİ, HER BİR SUÇ İÇİN HÜKMOLUNAN CEZALARIN BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ...
infazhuk6

Mükerrirlikte Suç Tarihi

KONU: Suç tarihi 01.06. 2005’den önce suçlarda, TCK 58.md. Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmaz. ÖZET: 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARA, TCK. 58. MADDESİ MÜKERRİLERE...
infazhuk1
infazhuk4
infazhuk15
infazhuk13

Cezada Mahsup

ÖZET : Mahsup hükümlünün tutukta ve nezarette kaldığı sürenin almış olduğu cezasından düşülmesidir. Eski 765 Sayılı TCK’nın 40. md. sinde, yeni 5237 Sayılı TCK’nın...

infazhuk12
infazhuk11
infazhuk10

Müddetnameye İtiraz

ÖZET: Müddetnameye itiraz başvurularına bakma görevi İnfaz Hakimliklerinin görevi değildir. Müddetnameye (Süre Belgesine) itiraz İnfaz Hakimliğine yapılamaz. 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanuna göre İnfaz...

infazhuk8

İnfazda Denetim Süresi

I- GENEL İLKELER: Denetimli Serbestlik, Türk Hukukumuza yeni girmiş bir kurumdur. Ceza infaz sisteminde uygulamakta olan “denetimli serbestlik” ile bazı suçlar bakımından suç işleyenlere...

infazhuk11
infazhuk6

Mükerrirlikte Suç Tarihi

KONU: Suç tarihi 01.06. 2005’den önce suçlarda, TCK 58.md. Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmaz. ÖZET: 01.06.2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARA, TCK. 58. MADDESİ MÜKERRİLERE...